Hoe werken wij?

Een duidelijk en scherp gezinshuisprofiel helpt om tot een goede match tussen ons gezinshuis en de te plaatsen jeugdige te komen. Wij zorgen er voor dat ons gezinshuisprofiel ieder jaar een update krijgt. 

 

Matchingsprocedure

Aanmelding

Ouders, voogden of gezaghebbende instanties kunnen contact met ons opnemen wanneer zij een jeugdige zouden willen voorstellen aan ons. Wij kunnen dan aangeven of er plek is in het gezinshuis of in het 'begeleid wonen'. 

 

Dossier lezen en intercollegiaal overleg plegen

Mocht er plek zijn dan kunnen wij ons verdiepen in het dossier van de jeugdige. Dit dossier is niet doorslaggevend, maar geeft ons een eerste indruk van het kind. 

 

Kennismaken

Als er een positief voortraject is afgelegd, zullen wij overgaan tot kennismaken met de jeugdige en direct betrokkenen. Zo kunnen wij elkaar alvast wat beter leren kennen.

 

Profiel jeugdige

Ons gezinshuis biedt plaats aan jongeren tussen de 12 en 21 jaar oud. Bij uitzondering kunnen wij afwijken van deze bandbreedte, maar wat voor ons doorslaggevend is, is vooral de matching met de andere jongeren en onze eigen kinderen. Het karakter, het gedrag, de potentie en de geschiedenis van de jongere maakt samen met de samenstelling in ons gezinshuis of het een match wordt. 

 

Leefklimaat onderzoek 

Naast dat onze jongeren gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon van het AKJ (Jeugdstem.nl) en onze gedragswetenschapper, wordt jaarlijks ook door Gezinshuis.com onderzocht hoe de jongeren het ervaren om in ons gezinshuis te wonen. Dit resulteert in een 'Leefklimaat onderzoek'.


Locatie

 

Gezinshuis Bon Courage

Lagewaard 79

2396 AZ, Koudekerk aan den Rijn


Foto's van ons gezinshuis